USŁUGI PRAWNE

USŁUGI PODSTAWOWECENA NETTO
Porady prawneod 150,00 zł
Opinie prawneod 225,00 zł
Tworzenie umówod 150,00 zł
Negocjacjeod 375,00 zł
Założenie spółki prawa handlowego2 050,00 zł
Założenie spółki jawnej i partnerskiej1 800,00 zł

Usługi prawne

Zapewniamy obsługę prawną obejmującą porady i opinie prawne, analizę dokumentacji, reprezentację podmiotów indywidualnych, stałą opiekę prawną i kompleksowe wsparcie działalności podmiotów gospodarczych oraz reprezentację przed sądami i organami administracji.
Świadczymy usługi z zakresu:
- prawa cywilnego
- prawa handlowego i gospodarczego
- zamówień publicznych
- prawa administracyjnego

PAKIETY STAŁEJ OBSŁUGI PRAWNEJ

PAKIET SILVERCENA NETTO
10 godzin obsługi prawnej w miesiącu (w tym porady, opinie, umowy, negocjacje)1 800,00 zł
Po wykorzystaniu pakietu 10 godzin, każda kolejna godzina pracy 180,00 zł
PAKIET GOLDCENA NETTO
Stała, miesięczna obsługa prawna
bez ograniczeń godzinowych
(w tym porady, opinie, umowy, negocjacje)
3 600,00 zł
Bez żadnych dodatkowych opłat

PRAWO CYWILNE

PRAWO CYWILNE

- Porady prawne, doradztwo
- Sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych
- Przygotowanie pism procesowych
- Reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających
- Stały nadzór nad wykonywaniem zobowiązań przez dłużników naszych Klientów
- Reprezentacja przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym
PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE

PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE

- Kompleksowa obsługa spółek handlowych, w tym: przygotowanie dokumentów rejestrowych, zakładanie, rejestracja i przekształcanie spółek prawa handlowego i przygotowanie projektów aktów wewnętrznych organów
- Wsparcie prawne w postępowaniach przed organami administracji
- Sporządzanie i opiniowanie umów
- Negocjacje z kontrahentami
- Stały nadzór nad realizacją zawartych umów


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

- Przygotowanie i opiniowanie umów
- Wsparcie w negocjacjach
- Przygotowanie dokumentacji w imieniu Zamawiającego (SIWZ wraz z załącznikami)
- Przygotowanie oferty w imieniu Wykonawcy
- Sporządzanie odwołań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
- Reprezentacja przed Krajową Izba Odwoławczą
- Reprezentacja przed sądami okręgowymi w sprawach ze skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej

PRAWO ADMINISTRACYJNE

PRAWO ADMINISTRACYJNE

- Pomoc prawna w uzyskiwaniu zezwoleń, koncesji, decyzji oraz licencji
- Reprezentacja przed sądami i organami administracyjnymi
- Kompleksowe opiniowanie i weryfikacja stanów prawnych nieruchomości

ZADAJ NAM PYTANIE

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem poniższego formularza lub zadzwoń.