KSIĘGOWOŚĆ

Pełna księgowość - spółki prawa handlowego

ILOŚĆ DOKUMENTÓW / MIESIĄCCENA NETTO
od 1 do 20350,00 zł
od 21 do 30500,00 zł
od 31 do 40550,00 zł
od 41 do 50700,00 zł
od 51 do 60800,00 zł
od 61 do 751 000,00 zł
od 76 do 851 050,00 zł
od 86 do 1001 200,00 zł
od 101 do 1251 300,00 zł
od 126 do 1601 500,00 zł
od 161 do 2001 750,00 zł
od 201 do 2502 050,00 zł
od 251 do 3002 350,00 zł
od 301 do 4002 800,00 zł
powyżej 400wycena indywidualna

1. Sprawozdanie finansowe część finansowa (wprowadzenie do sprawozdania, bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa wraz z notami)*.
* średnia z wynagrodzenia biura za usługi księgowe ze wszystkich miesięcy świadczenia usług w roku, którego dotyczy sprawozdanie.
2. Sprawozdanie finansowe część korporacyjna (sprawozdanie z działalności Zarządu, protokół ze zwyczajnego walnego zgromadzenia wraz z uchwałami, wnioski do KRS) - 1 000,00 zł netto
3. Pozostałe kwestie bieżące wg stawki godzinowej 150,00 zł netto/h

Ryczałt ewidencjonowany
z VAT

ILOŚĆ DOKUMENTÓW / MIESIĄCCENA NETTO
od 1 do 5100,00 zł
od 6 do 10130,00 zł
od 11 do 20155,00 zł
od 21 do 30185,00 zł
od 31 do 40205,00 zł
od 41 do 50230,00 zł
powyżej 50wycena indywidualna

1. Rozliczenie roczne PIT-28 lub PIT-16A w cenie obsługi
2. Pozostałe kwestie bieżące według stawki godzinowej 150,00 zł netto/h

Ryczałt ewidencjonowany
bez VAT

ILOŚĆ DOKUMENTÓW / MIESIĄCCENA NETTO
od 1 do 580,00 zł
od 6 do 10110,00 zł
od 11 do 20135,00 zł
od 21 do 30165,00 zł
od 31 do 40185,00 zł
od 41 do 50210,00 zł
powyżej 50wycena indywidualna

1. Rozliczenie roczne PIT-28 lub PIT-16A w cenie obsługi
2. Pozostałe kwestie bieżące według stawki godzinowej 150,00 zł netto/h


Księga przychodów i rozchodów
z VAT

ILOŚĆ DOKUMENTÓW / MIESIĄCCENA NETTO
od 1 do 20200,00 zł
od 21 do 30225,00 zł
od 31 do 40250,00 zł
od 41 do 50275,00 zł
od 51 do 60300,00 zł
od 61 do 70325,00 zł
od 70 do 80350,00 zł

 

Księga przychodów i rozchodów
bez VAT

ILOŚĆ DOKUMENTÓW / MIESIĄCCENA NETTO
od 1 do 20200,00 zł
od 21 do 30225,00 zł
od 31 do 40250,00 zł
od 41 do 50275,00 zł
od 51 do 60300,00 zł
od 61 do 70325,00 zł
od 70 do 80350,00 zł

 


Płace

RODZAJ UMOWY / MIESIĄCCENA NETTO / 1 OSOBA
Umowa o pracę40,00 zł
Umowa zlecenie z ZUS30,00 zł
Umowa zlecenie bez ZUS20,00 zł
Umowa o dzieło20,00 zł
PIT-11 (rok)15,00
PIT-4R (rok)35,00

Kadry i płace

Korzystając z naszych usług nie musisz martwić się o znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatkowych. My wyręczymy Cię w realizacji wszystkich zadań wymagających znajomości powyższych przepisów.
W ofercie „Kadry i płace” znajdują się również:
• Opracowywanie umów o pracę i/lub umów cywilnoprawnych
• Prowadzenie akt osobowych
• Kontrola ważności badań lekarskich
• Kontrola wykorzystania urlopów wypoczynkowych
• Tworzenie regulaminów pracy i wynagradzania
• Opracowywanie projektów zakładowych planów kont
• Naliczanie wynagrodzeń
• Przygotowywanie list płac
• Sporządzanie deklaracji ZUS
• Rozliczenia roczne PIT 11 i PIT 8B
• Sprawozdawczość PFRON
• Nadzór nad poprawnością umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło)


KSIĘGOWOŚĆ - DODATKOWE USŁUGI

KSIĘGOWOŚĆ - DODATKOWE USŁUGI

• Wyliczanie należności publicznoprawnych za dany miesiąc [ZUS, PIT, CIT, VAT] dla wszystkich form prowadzenia działalności gospodarczej
• Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
• Przygotowanie planu kont dostosowanego do rozliczeń podatkowych oraz oczekiwanych informacji zarządczych Klienta,
• Przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych,
• Księgowanie dowodów księgowych, w tym w przekroju informacji zarządczej i zgodnie z obowiązującą strukturą organizacyjną Klienta,
• Wsparcie przy sporządzaniu dokumentów inwentaryzacyjnych,
• Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT oraz rozliczeń z tytułu podatku VAT,
• Rejestracja do podatku VAT oraz aktualizacja zgłoszonych danych,
• Analiza i kontrola poprawności dokumentów podlegających rozliczeniu VAT,
• Sporządzanie i przesyłanie kontrahentom not korygujących błędy w wystawionych dowodach,
• Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
• Składanie miesięcznych deklaracji VAT do urzędu skarbowego,
• Obliczanie podatku do zwrotu oraz sporządzanie odpowiednich wniosków i dokumentacji do otrzymania zwrotu,
• Ewidencja dokumentacji sprzedaży dokonywanej przy użyciu kas fiskalnych,
• Sporządzanie sprawozdań finansowych bilansu, rachunku zysków i strat oraz cash-flow oraz innych wymaganych dokumentów, w zależności od zakresu sprawozdań, którym podlega Klient.
FINANSE - DODATKOWE USŁUGI:

FINANSE - DODATKOWE USŁUGI:

• Dobór form finansowania bieżącej działalności i planowanych inwestycji (kredyt, leasing, pożyczka)
• Monitoring należności i zobowiązań
• Wiekowanie należności i zobowiązań
• Monitoring płynności finansowej
• Prognozowanie płynności finansowej
• Sporządzanie predykcji wyniku finansowego
• Opracowywanie prognoz/planów finansowych na potrzeby wnioskowania o dofinansowanie
• Sporządzanie sprawozdań finansowych śródrocznych i rocznych

ZADAJ NAM PYTANIE

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem poniższego formularza lub zadzwoń.